Laboratorium

I Laboratoriet foretages bl.a.:

– Lægeordinerede blodprøver

– INR- kontroller (for blodfortyndende medicin)

– EKG (hjertekardiogram)

– Lungefunktionsundersøgelser

– Urinundersøgelser herunder urinmikroskopi, urindyrkning og graviditetstests

– Mikroskopi