Hvis du får beroligende medicin eller sovemedicin

Hvis du får beroligende medicin eller sovemedicin

 

Hvis du får beroligende medicin eller sovemedicin…

• f.eks. : Imozop, imovane, oxapax, nitrazepam, risolid (benzodiazepiner og lign. )

 

Receptfornyelse :

• Kun ved personligt fremmøde og IKKE pr. telefon eller mail

• Der kan max udstedes recept til 1 måneds forbrug

• Vi vil altid tale med dig om alternativer, og evt. nedtrapning.

 

Hvorfor ? :

Klinikken følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle disse medicin­typer er ved langtidsbrug vanedannende.

Det gælder også sovemedicin.

Der er bivirkninger ved langtidsforbrug, specielt svimmelhed,

døsighed, hukommelses­ og koncentrations­besvær.

Vi vil gerne hjælpe dig med at begrænse forbruget og med at

lægge en nedtrapningsplan sammen med dig.

Det er IKKE for at gøre det unødigt vanskeligt, men for at hjælpe !

Hilsen fra Lægerne 1. sal